De afgelopen weken heb ik veel gelezen en diverse gesprekken gevoerd over het onderwerp innovatie management. Wat mij daarbij opvalt moet ik even met jullie delen. Wellicht kun je er je voordeel mee doen of kunnen we er eens over doorpraten.

Als het gaat om het managen van innovatie komen de volgende thema’s steeds terug (of het gebrek eraan): creativiteit, ‘in control zijn’ en ‘het blijft mensenwerk’. Hoe grijpen deze thema’s nu in elkaar? Moeten ze in evenwicht zijn, mag er één ontbreken of spreken ze elkaar zelfs tegen?

Als je wilt innoveren is het cruciaal dat je weet waarin. Een nieuw product? Een nieuwe dienst? Het kan van alles zijn, maar aan de keuze gaat een creatief proces vooraf. In het hoofd van de directeur / eigenaar, binnen het management team, op de afdeling R&D, of bij die ene medewerker die veel klantcontact heeft. Innovatie kan overal zitten. De vraag is alleen: hoe krijg je vat op al die creatieve ideeën, welke kies je en hoe pak je dat aan?

Innoveren is wachten op dat ene briljante idee. Of is het hard en gedisciplineerd werken aan zoveel als mogelijk ideeën? Dit lijkt een tegenstelling, maar dat is het niet. Innovatieve ideeën komen soms bij donderslag en dat moet vooral zo blijven. Echter, als je het moment waarop je een innovatief idee krijgt onderdeel maakt van een proces waar je controle over hebt, dan is ‘de donderslag’ opeens onderdeel van een proces waar je controle over hebt. De vraag is alleen: hoe richt je zo’n proces in?

Dan de menselijke factor. Dit wordt nog eens onderstreept door Ben Tiggelaar die in een column in NRC een recent onderzoek van Henk Volberda (academisch directeur van het Erasmus Centre for Business Innovation) aanhaalt waaruit blijkt dat slechts 25% van het succes van innovatie verklaard wordt door de technologische kant en 75% het gevolg is van sociale innovatie. Dit laatste kort samengevat als: ontwikkel jezelf en je collega’s. Innovatie is dus mensenwerk, aldus Ben.

Ik zou het nog sterker aan willen zetten. Innoveren is mensenwerk met de nadruk op het meervoud van mens. Om binnen een organisatie een innovatie van idee tot een eerste factuur te brengen, is het cruciaal dat er een breed draagvlak voor wordt gecreëerd binnen de organisatie. Helemaal als je dat ene briljante innovatieve idee van die medewerker met veel klant contact geaccepteerd wilt krijgen door de hele organisatie heen.

Innovatie bereik je in een gezamenlijk, creatief proces waar je controle over hebt. Mooi toch!