efficiënter en effectiever innoveren
met meer draagvlak en kans van slagen

voor organisaties die vooruit willen of moeten

vergroot uw innovatievermogen

“het fundament van mijn aanpak is de succesvolle VOORT-methode van Gijs van Wulfen”

de aanpak

Vertrekken

formuleer een duidelijke innovatiefocus en stel je innovatieteam samen

Ontdekken

krijg inzicht in waar je klanten mee worstelen, nieuwe technologieën en trends

Ontwikkelen

bedenk nieuwe en passende concepten voor de klantfricties

Reflecteren

toets of deze concepten aansluiten bij de marktvraag

Terugkeren

werk de beste concepten uit tot mini new business cases