Innovatie Proces Consultancy

Mogelijk vindt u uw organisatie innovatief. Mogelijk doet u nog niet ‘aan innoveren’. Tegelijkertijd is het maar de vraag of uw organisatie goed is ‘in innoveren’. U heeft dus geen enkele garantie op de ‘meest innovatieve uitkomst’. Toeval is uw lot.

Ontbreekt het dus binnen uw organisatie aan structuur om innovatie te starten en verder vorm te geven? Dan is dit het vertrekpunt van STIPCON om u te helpen bij het zo goed mogelijk doorlopen van het innovatieproces.

VOORT-innovatiemethode

Creativiteit krijgt alle ruimte in een verder goed gestructureerd innovatie proces. Dit proces start op het moment dat er ‘urgentie’ gevoeld wordt om te gaan innoveren en eindigt op het moment dat de keuze is gemaakt in 3-5 mini new business cases waar draagvlak voor is en die vervolgens verder uitgewerkt worden. Denk bijvoorbeeld aan de feitelijke ontwikkeling van een prototype of de uitwerking van een alles omvattende business case voor uw nieuwe dienstverlening.

Aan het eind moet u de conclusie kunnen trekken dat het maximale ‘innovatieve’ eindresultaat is gehaald in een zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen proces.

http://www.forth-innovation.com

werkvormen & technieken

vaststellen innovatiefocus
kansrichtingen verkennen
trends & technologieën verkennen
klantfricties achterhalen
braindump
concepten toetsen & verbeteren
uitwerken mini new business cases