De titel van deze blog combineert voor mij twee onderdelen uit twee belangrijkste boeken die ik in mijn leven gelezen heb: ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ van Stephen R. Covey en ‘De innovatie expeditie’ van Gijs van Wulfen. Ik zal je uitleggen waarom.

Waar wil je heen met je leven, met je bedrijf? Welke keuzes maak je en waarom? Velen van ons hebben het druk met de dagelijkse praktijk, zowel privé als zakelijk. Maar helpt je dat ook op weg naar iets dat je zelf echt belangrijk vind? Je staat er wellicht niet echt bij stil, maar zelfs als je boodschappen gaat doen denk je vooraf na over wat je in huis wilt halen. Je koopt wat je had bedacht, je doel is bereikt en dat voelt goed. Waarom zou dit principe niet kunnen gelden voor de innovaties die je met je organisatie wilt realiseren?

Cruciaal daarbij is de start. Waar begin je?

‘Begin met het einde voor ogen’ kun je concreet maken door je in te beelden en op te schrijven hoe jij zou willen dat je familie en vrienden je zouden omschrijven als je er niet meer bent. Een beetje vreemd, maar wel nuttig! De punten die je dan opschrijft zijn automatisch heel belangrijk voor je. Vervolgens stel je je de vraag of je drukke dagelijkse leven er aan bijdraagt om die belangrijke punten waar te maken. Nee? Stop er dan mee. Ja? Goed zo. Hoe verhoudt dit uitgangspunt zich nu tot innovatie?

De VOORT-innovatiemethode is dé manier om innovatie binnen je organisatie te starten. Je voelt urgentie om te willen of moeten innoveren, maar waar begin je dan? Hoe start je zo’n proces en waar zal het toe leiden? De Innovatiefocus workshop is beginnen met het einde voor ogen. Met de verantwoordelijken binnen je organisatie beantwoord je gezamenlijk vragen zoals: Waarom wil je innoveren? Wie is je doelgroep? Wanneer is de introductie en aan welke criteria moet het voldoen?

Uit de antwoorden op deze vragen wordt de Innovatieopdracht samengesteld, wordt er consensus over bereikt en wordt deze ondertekend door de verantwoordelijken binnen de organisatie. Daarmee is de innovatieopdracht hèt leidende document dat het kader vormt waarbinnen het creatieve proces van het bedenken van innovaties plaats zal vinden. Je start met voor ogen waar de innovatie aan moet gaan voldoen!

Bel (06-1234 1647) of mail (marco@stipcon.nl) me als je interesse hebt in de Innovatiefocus workshop.